BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz
نرخ فعلی:: 2.543 -
صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

نرخ فعلی: : 2.543 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 2.543 -

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های سرمایه گذاری مکزیک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در یک نگاه ۵ بهمن

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 2.543
بالاترین قیمت روز 2.543
پایین ترین قیمت روز 2.543
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار -
زمان ثبت آخرین نرخ ۵ بهمن
نرخ روز گذشته 2.543
درصد تغییر نسبت به روز گذشته -%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

محاسبه‌گر سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,478,832 ریال
سکه
10,371,904 ریال
دلار
9,945,155 ریال
یورو
9,679,844 ریال

نوسانات BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روز جاری

عملکرد BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

یک هفته 0.0020 0.0787% 1400/10/29
یک ماه 0.0110 0.4344% 1400/10/03
شش ماه - - -
یک سال - - -
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (EMA) BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 2.54
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 2.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 2.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 2.53
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 2.52
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 2.51
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 2.51

‌میانگین متحرک (SMA) BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 2.54
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 2.53
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 2.53
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 2.52
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 2.11
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 1.05
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.52

سطوح ‌حمایت و مقاومت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 2.54 2.54 2.54 - -
حمایت 2 (S2) 2.54 2.54 2.54 1.27 -
حمایت 1 (S1) 2.54 2.54 2.54 - 2.54
نقطه پیوت (PP) 2.54 2.54 2.54 1.27 2.54
مقاومت 1 (R1) 2.54 2.54 2.54 - 2.54
مقاومت 2 (R2) 2.54 2.54 2.54 1.27 -
مقاومت 3 (R3) 2.54 2.54 2.54 - -

نمودار کندل‌استیک BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روز جاری

نمودار نوسان BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در همه ادوار

گزارشات BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

در حال حاضر قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz 2.543 دلار می باشد

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به روز گذشته 0 دلار یافت

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.543 دلار

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 2 بهمن 1400  با رقم 2.542 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.03 درصدی یا 0.001 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آبان 1400  با رقم 2.515 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.11 درصدی یا 0.028 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 2.503 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.59 درصدی یا 0.04 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سال گذشته می باشد

سود روزانه سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.039339 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.11 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.59 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 5.78 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، 0.39 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 42.85 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

گزارشات BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz روز گذشته برابر با 2.543 دلار بود

نرخ بازگشایی قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz برابر با 0 بوده است.

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2.543 دلار

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 7 دی 1400  با رقم 2.533 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.39  درصدی یا 0.01 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 2.503 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.59 درصدی یا 0.04 دلار BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به شش ماه گذشته می باشد

بالاترین قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz برابر است با 2.543 دلار که در تاریخ سه شنبه 5 بهمن 1400  رقم خورده است.

سود یک ماهه خرید BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 7 دی 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.39 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.59 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 4.5  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz، 0.39 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.29 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.39 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 36.24 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 50.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz،  0.39 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

آرشیو قیمت‌های BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/11/5 2.5430 2.5430 2.5430 2.5430 0.04% 0.001
1400/11/2 2.5420 2.5420 2.5420 2.5420 0.04% 0.001
1400/10/29 2.5410 2.5410 2.5410 2.5410 0.04% 0.001
1400/10/28 2.54 2.54 2.54 2.54 0.04% 0.001
1400/10/23 2.5390 2.5390 2.5390 2.5390 0.04% 0.001
1400/10/21 2.5380 2.5380 2.5380 2.5380 0.04% 0.001
1400/10/17 2.5370 2.5370 2.5370 2.5370 0.04% 0.001
1400/10/14 2.5360 2.5360 2.5360 2.5360 0.04% 0.001
1400/10/11 2.5350 2.5350 2.5350 2.5350 0.04% 0.001
1400/10/9 2.5340 2.5340 2.5340 2.5340 0.04% 0.001
1400/10/7 2.5330 2.5330 2.5330 2.5330 0.04% 0.001
1400/10/3 2.5320 2.5320 2.5320 2.5320 0.04% 0.001
1400/09/30 2.5310 2.5310 2.5310 2.5310 0.04% 0.001
1400/09/26 2.53 2.53 2.53 2.53 0.04% 0.001
1400/09/23 2.5290 2.5290 2.5290 2.5290 0.04% 0.001
1400/09/20 2.5280 2.5280 2.5280 2.5280 0.04% 0.001
1400/09/17 2.5270 2.5270 2.5270 2.5270 0.04% 0.001
1400/09/13 2.5260 2.5260 2.5260 2.5260 0.04% 0.001
1400/09/10 2.5250 2.5250 2.5250 2.5250 0.04% 0.001
1400/09/9 2.5240 2.5240 2.5240 2.5240 0.04% 0.001
1400/09/3 2.5230 2.5230 2.5230 2.5230 0.04% 0.001
1400/09/2 2.5220 2.5220 2.5220 2.5220 0.04% 0.001
1400/08/27 2.5210 2.5210 2.5210 2.5210 0.04% 0.001
1400/08/26 2.52 2.52 2.52 2.52 0.04% 0.001
1400/08/21 2.5190 2.5190 2.5190 2.5190 0.04% 0.001
مشاهده لیست کامل تاریخچه

BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات BLK Liquidez Gubernamental México - Muy Corto Plaz

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین