شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie
نرخ فعلی 120.77 0
صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
نرخ فعلی: 120.77 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 120.77 0
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۰ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie - 0.0600 0.70 0.0800 0.6800 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 121 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.19%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 121 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 119 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 119 یورو
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.77 یورو
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.49%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی