دینار بحرین / دلار

BHD/USD Ask
نرخ فعلی:: 2.6401 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.6401 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.6401 -
واحد پولی : -
کشور : بحرین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دینار بحرین / دلار - - 0.0004 0.0021 0.0023 0.0058

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3599
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3599
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3599
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.63%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی