دینار بحرین / روپیه هند

BHD/INR Bid
نرخ فعلی:: 195.0769 0.07
بازار مبادلات ارزی / عرضه
نرخ فعلی: : 195.0769 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 195.0769 0.07
واحد پولی : -
کشور : بحرین
شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Bid 8.0731 ۰۷:۴۳:۱۶ 0.0089 0.11% 8.0786 8.0653 8.0786 0.0731 8.082 8.1608
AZN/TRY Bid 5.0004 ۰۷:۴۳:۱۶ 0.0002 - 5.0063 4.9967 5.0009 0.0004 5.0002 5.0002
CAD/BWP Bid 8.7329 ۰۷:۴۳:۱۷ 0.0028 0.03% 8.737 8.7267 8.737 0.2671 8.7357 8.9157
CNH/JPY Bid 17.0163 ۰۷:۴۳:۱۴ 0.0102 0.06% 17.0193 16.9936 17.0014 0.0163 17.0651 17.0717
CNY/DZD Bid 20.815 ۰۷:۴۳:۱۸ 0.084 0.40% 20.897 20.798 20.897 0.185 21.092 21.092
HRK/TRY Bid 133.7012 ۰۷:۴۳:۱۹ 0.0507 0.04% 133.7618 133.5062 133.6651 1.7012 133.6505 133.8406
INR/KZT Bid 5.7832 ۰۷:۴۳:۲۰ 0.004 0.07% 5.7843 5.7771 5.783 0.2168 5.7945 5.8396
INR/RON Bid 0.0571 ۰۷:۴۳:۲۲ - - 0.0572 0.0571 0.0572 - 0.0571 0.0572
NGN/XOF Bid 1.3416 ۲۵ شهریور - - 1.3621 1.34 0 0.3416 1.359 1.3664
PLN/BGN Bid 4.2741 ۰۷:۴۳:۱۶ 0.002 0.05% 4.2763 4.2701 4.2701 0.2741 4.2951 4.3382
RON/HUF Bid 70.8042 ۰۷:۴۳:۲۰ 0.0373 0.05% 70.8664 70.7575 70.8664 0.1958 70.8415 71.3226
SAR/ETB Bid 12.2205 ۰۳:۲۸:۵۵ 0.0032 0.03% 12.2234 12.2205 12.2234 0.2205 12.2237 12.2237
TND/MAD Bid 3.1882 ۰۷:۴۳:۲۱ 0.0003 0.01% 3.2166 3.1878 3.2048 0.1882 3.2078 3.2196
TND/MXN Bid 7.0862 ۰۷:۴۳:۲۱ 0.0032 0.05% 7.1528 7.0846 7.1265 0.0862 7.1482 7.2963
TRY/AZN Bid 0.1982 ۰۷:۲۱:۵۴ 0.0002 0.10% 0.1984 0.1979 0.1981 - 0.2007 0.2044
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی