شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BGN

BGN
نرخ فعلی: 24,990 0
واحد حجمی: -
واحد پولی: ریال
کشور : ایران
شاخه: turkey-currency
نوع بازار: بازار داخلی

عملکرد ۲۵ تیر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BGN - - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - ریال ریال
درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - ریال ریال
درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0 ریال
میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - ریال ریال
درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0 ریال
میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - ریال ریال
درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی