لو بلغارستان / دلار

BGN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.6022 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6022 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6022 -

واحد پولی : -

کشور : بلغارستان

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات لو بلغارستان / دلار

در حال حاضر قیمت لو بلغارستان / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر لو بلغارستان / دلار
0.6022 ریال
می باشد

قیمت لو بلغارستان / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت لو بلغارستان / دلار روز گذشته برابر با
0.6022 ریال
بود

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت لو بلغارستان / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای لو بلغارستان / دلار برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای لو بلغارستان / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.6029 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای لو بلغارستان / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.6007 ریال

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال لو بلغارستان / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / دلار   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال لو بلغارستان / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 0.6006 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.26 درصدی یا 0.0016 ریال لو بلغارستان / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 0.6221 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.19 درصدی یا 0.0199 ریال لو بلغارستان / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت لو بلغارستان / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر لو بلغارستان / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 0.6091 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.13 درصدی یا 0.0069 ریال لو بلغارستان / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت لو بلغارستان / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای لو بلغارستان / دلار برابر است با 0.6294 ریال که در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.2664 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید لو بلغارستان / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در لو بلغارستان / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.26 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در لو بلغارستان / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در لو بلغارستان / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به لو بلغارستان / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.13 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در لو بلغارستان / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.84 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت لو بلغارستان / دلار،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات لو بلغارستان / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی