لو بلغارستان / دلار

BGN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.5954 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.5954 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.5954 0
واحد پولی : -
کشور : بلغارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۶:۰۱:۰۷

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.5954
بالاترین قیمت روز 0.5959
پایین ترین قیمت روز 0.5954
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.5959
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۶:۰۱:۰۷
نرخ روز گذشته 0.5954
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,155,163 ریال
سکه
11,407,580 ریال
دلار
12,379,965 ریال
یورو
12,350,404 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0094 1.5542% 1399/08/03
یک ماه 0.0040 0.6673% 1399/07/10
شش ماه 0.0435 7.8819% 1399/02/12
یک سال 0.0255 4.4745% 1398/08/09
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.59
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.58

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.59
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.58

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.59 0.59 0.59 0.59 -
حمایت 2 (S2) 0.59 0.59 0.59 0.59 -
حمایت 1 (S1) 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
نقطه پیوت (PP) 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
مقاومت 1 (R1) 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59
مقاومت 2 (R2) 0.59 0.59 0.59 0.59 -
مقاومت 3 (R3) 0.59 0.59 0.59 0.59 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/9 0.5988 0.5954 0.5988 0.5954 0.25% 0.0015
1399/08/8 0.5992 0.5969 0.6026 0.5969 0.39% 0.0023
1399/08/7 0.6026 0.5992 0.6036 0.5992 0.73% 0.0044
1399/08/6 0.6030 0.6022 0.6045 0.6036 0.08% 0.0005
1399/08/5 0.6047 0.6031 0.6047 0.6031 0.28% 0.0017
1399/08/3 0.6025 0.6025 0.6049 0.6048 0.02% 0.0001
1399/08/2 0.6048 0.6018 0.6056 0.6049 0.28% 0.0017
1399/08/1 0.6026 0.6026 0.6052 0.6032 0.35% 0.0021
1399/07/30 0.6029 0.6001 0.6063 0.6053 0.38% 0.0023
1399/07/29 0.6007 0.5999 0.6038 0.6030 0.37% 0.0022
1399/07/28 0.5981 0.5979 0.6014 0.6008 0.43% 0.0026
1399/07/27 0.5967 0.5967 0.5982 0.5982 - 0
1399/07/26 0.5982 0.5967 0.5982 0.5982 0.02% 0.0001
1399/07/25 0.5985 0.5964 0.5991 0.5983 0.20% 0.0012
1399/07/24 0.5991 0.5971 0.5992 0.5971 0.35% 0.0021
1399/07/23 0.6026 0.5986 0.6026 0.5992 0.20% 0.0012
1399/07/22 0.6033 0.6004 0.6033 0.6004 0.50% 0.003
1399/07/21 0.6024 0.6022 0.6037 0.6034 0.15% 0.0009
1399/07/19 0.5992 0.5992 0.6025 0.6025 - 0
1399/07/18 0.5999 0.5992 0.6032 0.6025 0.52% 0.0031
1399/07/17 0.6001 0.5994 0.6008 0.5994 0.20% 0.0012
1399/07/16 0.6004 0.5978 0.6013 0.6006 0.47% 0.0028
1399/07/15 0.5977 0.5977 0.6004 0.5978 - 0
1399/07/14 0.5977 0.5977 0.5978 0.5978 - 0
1399/07/12 0.5978 0.5978 0.5987 0.5978 - 0
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.5954 06:01:07 0.0005 0.08% - -
0.5959 06:00:25 - - 0.0005 0.08%
0.5959 06:00:22 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:57:07 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:56:08 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:50:05 - - - -
0.5954 05:50:05 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:49:13 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:43:05 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:42:08 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:36:04 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:35:08 - - 0.0005 0.08%
0.5959 05:35:07 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:29:05 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:28:14 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:22:05 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:21:12 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:15:05 - - - -
0.5954 05:15:04 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:14:13 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:08:05 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:07:12 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
0.5954 05:01:05 0.0005 0.08% - -
0.5959 05:00:18 - - 0.0005 0.08%
0.5959 05:00:17 0.0005 0.08% 0.0005 0.08%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی