لو بلغارستان / دلار

BGN/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.6132 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.6132 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.6132 0
واحد پولی : -
کشور : بلغارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۴:۲۹:۰۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 0.6132
بالاترین قیمت روز 0.6132
پایین ترین قیمت روز 0.613
بیشترین مقدار نوسان روز -
درصد بیشترین نوسان روز -
نرخ بازگشایی بازار 0.613
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۴:۲۹:۰۵
نرخ روز گذشته 0.6132
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته -
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
10,217,022 ریال
سکه
9,086,693 ریال
دلار
10,183,902 ریال
یورو
9,572,889 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0024 0.3929% 1400/01/26
یک ماه 0.0042 0.6897% 1400/01/02
شش ماه 0.01 1.6578% 1399/08/01
یک سال 0.0586 10.5662% 1399/02/03
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 0.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 0.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 0.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 0.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 0.60
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 0.61
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 0.61

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 0.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 0.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 0.60
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 0.61
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 0.60

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 0.61 0.61 0.61 0.61 -
حمایت 2 (S2) 0.61 0.61 0.61 0.61 -
حمایت 1 (S1) 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
نقطه پیوت (PP) 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
مقاومت 1 (R1) 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61
مقاومت 2 (R2) 0.61 0.61 0.61 0.61 -
مقاومت 3 (R3) 0.61 0.61 0.61 0.61 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/02/1 0.6147 0.6132 0.6147 0.6132 0.28% 0.0017
1400/01/31 0.6143 0.6139 0.6159 0.6149 0.08% 0.0005
1400/01/30 0.6104 0.6092 0.6152 0.6144 0.54% 0.0033
1400/01/28 0.6113 0.6111 0.6113 0.6111 0.05% 0.0003
1400/01/27 0.6107 0.6099 0.6128 0.6114 0.10% 0.0006
1400/01/26 0.6102 0.6102 0.6116 0.6108 0.08% 0.0005
1400/01/25 0.6078 0.6078 0.6109 0.6103 0.43% 0.0026
1400/01/24 0.6076 0.6066 0.6078 0.6077 - 0
1400/01/23 0.6069 0.6067 0.6087 0.6077 0.12% 0.0007
1400/01/21 0.6070 0.6070 0.6070 0.6070 0.02% 0.0001
1400/01/20 0.6064 0.6061 0.6078 0.6071 0.13% 0.0008
1400/01/19 0.6068 0.6054 0.6068 0.6063 0.12% 0.0007
1400/01/18 0.6037 0.6037 0.6078 0.6070 1.03% 0.0062
1400/01/17 0.6007 0.6007 0.6008 0.6008 0.03% 0.0002
1400/01/16 0.5995 0.5994 0.6006 0.6006 0.17% 0.001
1400/01/12 0.5992 0.5979 0.5998 0.5996 0.05% 0.0003
1400/01/11 0.5989 0.5973 0.5999 0.5993 0.05% 0.0003
1400/01/10 0.6005 0.5990 0.6005 0.5990 0.27% 0.0016
1400/01/9 0.6013 0.6006 0.6014 0.6006 0.13% 0.0008
1400/01/6 0.6067 0.6006 0.6067 0.6014 0.32% 0.0019
1400/01/5 0.6067 0.6021 0.6090 0.6033 0.94% 0.0057
1400/01/4 0.6067 0.6067 0.6090 0.6090 - 0
1400/01/3 0.6067 0.6067 0.6090 0.6090 - 0
1400/01/2 0.6072 0.6047 0.6090 0.6090 0.38% 0.0023
1399/12/30 0.6072 0.6067 0.6072 0.6067 0.38% 0.0023
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
0.6132 04:29:05 0.0002 0.03% - -
0.613 04:28:07 0.0002 0.03% 0.0002 0.03%
0.6132 04:22:05 0.0002 0.03% - -
0.613 04:21:08 0.0002 0.03% 0.0002 0.03%
0.6132 04:15:06 - - - -
0.6132 04:15:06 0.0002 0.03% - -
0.613 04:14:08 - - 0.0002 0.03%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی