لو بلغارستان / دلار استرالیا

BGN/AUD Ask
نرخ فعلی:: 0.8496 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.8496 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.8496 0
واحد پولی : -
کشور : بلغارستان
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۹ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
لو بلغارستان / دلار استرالیا - 0.0001 0.0133 0.0137 0.0230 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1504
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1504
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 17.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1504
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 17.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1504
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.7%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی