تاکا بنگلادش / ین ژاپن

BDT/JPY Ask
نرخ فعلی:: 1.2878 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2878 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2878 -
واحد پولی : -
کشور : بنگلادش
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد تاکا بنگلادش / ین ژاپن

۸ شهریور
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
تاکا بنگلادش / ین ژاپن - - - 0.0158 0.0533 0.0008

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2878

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 28.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2878

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.78%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی