دلار باربادوس / دلار

BBD/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.4951 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.4951 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.4951 -
واحد پولی : -
کشور : باربادوس
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه دلار باربادوس / دلار

نمودار کندل‌استیک دلار باربادوس / دلار در روز جاری

نمودار نوسانات دلار باربادوس / دلار در روز جاری

مقایسه روند قیمت دلار باربادوس / دلار در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه دلار باربادوس / دلار

اندیکاتورهای دلار باربادوس / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی