BB SP Dividendos

BB SP Dividendos
نرخ فعلی:: 91.92 0
صندوق های معاملاتی برزیل
نرخ فعلی: : 91.92 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 91.92 0
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : صندوق های معاملاتی برزیل
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۸ اردیبهشت

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BB SP Dividendos - 1.38 2.11 6.81 28.28 30.52

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 91
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 91
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 89
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 90
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.92
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی