روی

Zinc
نرخ فعلی:: 3,421.75 0.02
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 3,421.75 0.02
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 3,421.75 0.02
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد روی

۱۷:۴۵:۱۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روی 0.75 392.25 423.50 627.75 855.25 769.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,443 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,265 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 156.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,103 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 318.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,038 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 383.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.63%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی