روی

Zinc
نرخ فعلی:: 2,752.25 0.66
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,752.25 0.66
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 2,752.25 0.66
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۷:۴۳:۲۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روی 18 53.50 203.25 767.75 444 481.25

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,695 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,629 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 123.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,513 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 239.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.52%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,342 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 410.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.52%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی