روی

Zinc
نرخ فعلی:: 3,037.75 0.41
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 3,037.75 0.41
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 3,037.75 0.41
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۲:۱۹:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
روی 12.50 117.25 199.75 384 1,035.75 45

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,941 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,878 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 159.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,839 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 198.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,795 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 242.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.69%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی