روی

Zinc
نرخ فعلی:: 2,888.5 0
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,888.5 0
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 2,888.5 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی