روی

Zinc
نرخ فعلی:: 3,230.75 0.05
بازار فلزات پایه / بازار جهانی

نرخ فعلی: : 3,230.75 0.05

واحد حجمی : متریک تن

نرخ فعلی: : 3,230.75 0.05

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی

واحد حجمی : متریک تن

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات روی

در حال حاضر قیمت روی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر روی
3,230.75 دلار
می باشد

قیمت روی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت روی روز گذشته برابر با
3,232.5 دلار
بود

قیمت روی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت روی نسبت به روز گذشته
1.75 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت روی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای روی برابر با 3,230 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای روی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,233.25 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای روی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

3,212.75 دلار

قیمت روی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 3,159.75 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.24 درصدی یا 71 دلار روی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت روی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 3,278.5 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.45  درصدی یا 47.75 دلار روی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت روی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 3,074 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.09 درصدی یا 156.75 دلار روی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت روی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 3,014 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 7.19 درصدی یا 216.75 دلار روی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت روی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر روی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 2,852.25 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 13.27 درصدی یا 378.5 دلار روی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت روی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای روی برابر است با 3,814 دلار که در تاریخ یکشنبه 25 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در روی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به روی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.955528 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید روی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به روی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.45 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در روی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به روی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 5.09 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در روی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به روی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  7.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در روی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به روی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 13.27 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 1.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی، 1.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی،  1.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.3 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.13 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در روی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت روی،  1.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات روی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی