روی

Zinc
نرخ فعلی:: 2,749.5 0.56
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,749.5 0.56
واحد حجمی : متریک تن
نرخ فعلی: : 2,749.5 0.56
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : متریک تن
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
سرب 2,009.25 ۰۶:۳۴:۰۸ 5.75 0.29% 2,017.75 2,003 2,003 138.25 2,027.75 2,027.75
مس 7,223.5 ۰۶:۳۴:۰۸ 15 0.21% 7,236 7,209.5 7,213.5 295.5 7,264.75 7,264.75
نیکل 16,030 ۰۴:۵۹:۵۲ 32.5 0.20% 16,060 16,020 16,047.5 314 16,157.5 16,157.5
آلومینیوم 1,979.25 ۰۶:۳۴:۰۸ 11.25 0.57% 1,979.25 1,969.25 1,969.5 73.25 1,989.75 1,989.75
مس 3.2677 ۰۶:۳۳:۰۷ 0.0015 0.05% 3.2748 3.2593 3.2652 0.2677 3.291 3.291
قلع 18,650 ۰۶:۲۸:۱۲ 12.5 0.07% 18,660 18,632.5 18,632.5 333 18,842.5 19,037.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی