بازار آمریکا / روی (CME)

Zinc CME
نرخ فعلی:: 2,297 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 2,297 -
واحد حجمی : کیلوگرم
نرخ فعلی: : 2,297 -
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : کیلوگرم
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی