بازار آمریکا / روی (CME)

Zinc CME
نرخ فعلی:: 2,297 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 2,297 -
واحد حجمی : کیلوگرم
نرخ فعلی: : 2,297 -
واحد پولی : روپیه
کشور : هند
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : کیلوگرم
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد بازار آمریکا / روی (CME)

۲۵ دی
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / روی (CME) - - - - - 302

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: - روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: - روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 0 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: - روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: -%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 0 روپیه

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: - روپیه

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: -%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی