بازار آمریکا / روی (CME)

Zinc CME
نرخ فعلی:: 2,297 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

نرخ فعلی: : 2,297 -

واحد حجمی : کیلوگرم

نرخ فعلی: : 2,297 -

واحد پولی : روپیه

کشور : هند

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

واحد حجمی : کیلوگرم

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات بازار آمریکا / روی (CME)

در حال حاضر قیمت بازار آمریکا / روی (CME) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر بازار آمریکا / روی (CME)
2,297 ریال
می باشد

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) روز گذشته برابر با
2,297 ریال
بود

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای بازار آمریکا / روی (CME) برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای بازار آمریکا / روی (CME) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

2,297 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای بازار آمریکا / روی (CME) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0002 ریال

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بازار آمریکا / روی (CME) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بازار آمریکا / روی (CME)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بازار آمریکا / روی (CME) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بازار آمریکا / روی (CME) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر بازار آمریکا / روی (CME) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 17 دی 1399  با رقم 2,297 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت بازار آمریکا / روی (CME) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای بازار آمریکا / روی (CME) برابر است با 3,597.5 ریال که در تاریخ سه شنبه 1 اسفند 1396  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به بازار آمریکا / روی (CME) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید بازار آمریکا / روی (CME) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بازار آمریکا / روی (CME) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بازار آمریکا / روی (CME)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به بازار آمریکا / روی (CME) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان  0 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 17 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به بازار آمریکا / روی (CME)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 33.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در بازار آمریکا / روی (CME) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 2.82 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت بازار آمریکا / روی (CME)،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات بازار آمریکا / روی (CME)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی