بازار آمریکا / روی (CME)

Zinc CME
نرخ فعلی:: 2,297 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

نرخ فعلی: : 2,297 -

واحد حجمی : کیلوگرم

نرخ فعلی: : 2,297 -

واحد پولی : روپیه

کشور : هند

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

واحد حجمی : کیلوگرم

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار کندل‌استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار نوسانات بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

مقایسه روند قیمت بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه بازار آمریکا / روی (CME)

اندیکاتورهای بازار آمریکا / روی (CME)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی