فولاد US Steel Coil (بازار آمریکا)

US Steel Coil
نرخ فعلی:: 1,380 18.48
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 1,380 18.48
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,380 18.48
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

فولاد US Steel Coil (بازار آمریکا) در روز جاری

۰۱:۳۸:۱۶
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1,380 01:38:16 255 18.48% 255 18.48% - - 409 105
1,635 01:37:18 255 18.48% - - 255 18.48% 154 150
1,380 01:31:23 - - 255 18.48% - - 409 105
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی