فولاد US Steel Coil (بازار آمریکا)

US Steel Coil
نرخ فعلی:: 1,085 32.53
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 1,085 32.53
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1,085 32.53
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه فولاد US Steel Coil (بازار آمریکا)

۰۱:۴۱:۲۳
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1,530 1,105 1,902 1,438 462 32.13% 2021/10/21 1400/07/29
1,765 1,380 1,900 1,900 131 7.41% 2021/10/20 1400/07/28
1,380 1,220 1,769 1,769 134 8.2% 2021/10/19 1400/07/27
1,635 1,280 1,635 1,635 355 27.73% 2021/10/18 1400/07/26
1,625 1,280 1,645 1,280 350 27.34% 2021/10/16 1400/07/24
1,656 1,090 1,656 1,630 540 49.54% 2021/10/15 1400/07/23
1,655 1,229 1,899 1,789 110 6.15% 2021/10/13 1400/07/21
1,499 1,205 1,899 1,899 404 27.02% 2021/10/12 1400/07/20
1,495 1,195 1,495 1,495 300 25.1% 2021/10/11 1400/07/19
1,195 1,195 1,620 1,195 - - 2021/10/09 1400/07/17
1,765 1,270 1,765 1,620 - - 2021/10/08 1400/07/16
1,620 1,160 1,750 1,750 - - 2021/10/07 1400/07/15
1,330 1,274 1,880 1,614 216 13.38% 2021/10/06 1400/07/14
1,218 1,218 1,835 1,830 490 36.57% 2021/10/05 1400/07/13
1,916 1,407 1,922 1,407 515 36.6% 2021/10/02 1400/07/10
1,619 1,508 1,929 1,922 304 18.79% 2021/10/01 1400/07/9
1,900 1,250 1,900 1,618 277 17.12% 2021/09/30 1400/07/8
1,432 1,425 1,905 1,895 470 32.98% 2021/09/29 1400/07/7
1,409 1,409 1,935 1,425 89 6.25% 2021/09/28 1400/07/6
1,512 1,160 1,515 1,160 354 30.52% 2021/09/25 1400/07/3

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی