بازار آمریکا / اورانیوم

Uranium
نرخ فعلی:: 33.15 0
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 33.15 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 33.15 0
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
بازار آمریکا / اورانیوم - 0.15 0.15 0.80 9.25 13.20

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.15 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی