اورانیوم

Uranium
نرخ فعلی:: 34.7 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

نرخ فعلی: : 34.7 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 34.7 -

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات اورانیوم

در حال حاضر قیمت اورانیوم چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر اورانیوم
34.7 دلار
می باشد

قیمت اورانیوم روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت اورانیوم روز گذشته برابر با
34.7 دلار
بود

قیمت اورانیوم نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت اورانیوم نسبت به روز گذشته
0 دلار
یافت

نرخ بازگشایی قیمت اورانیوم در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای اورانیوم برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای اورانیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

34.7 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای اورانیوم به ثبت رسید چقدر بوده است؟

31.35 دلار

قیمت اورانیوم نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورانیوم در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 31.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.68 درصدی یا 3.35 دلار اورانیوم نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت اورانیوم نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورانیوم   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 34.7 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 دلار اورانیوم نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت اورانیوم نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورانیوم در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 31.35 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 10.68 درصدی یا 3.35 دلار اورانیوم نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت اورانیوم نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورانیوم در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 34 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.05 درصدی یا 0.7 دلار اورانیوم نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت اورانیوم نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر اورانیوم در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 29.45 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 17.82 درصدی یا 5.25 دلار اورانیوم نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت اورانیوم تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای اورانیوم برابر است با 55 دلار که در تاریخ سه شنبه 30 شهریور 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در اورانیوم چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به اورانیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید اورانیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورانیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در اورانیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورانیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 10.68 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در اورانیوم چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به اورانیوم تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  2.05 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در اورانیوم چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به اورانیوم، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 17.82 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 8.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در اورانیوم نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت اورانیوم،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات اورانیوم

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی