قلع

Tin
نرخ فعلی:: 37,870 0.17
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 37,870 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 37,870 0.17
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد قلع

۰۳:۳۰:۴۸
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قلع 65 1,525 3,872.50 11,065 19,192.50 18,720

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,562 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,308 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,778 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,092 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,634 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,236 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,681 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,189 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.88%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی