قلع

Tin
نرخ فعلی:: 29,480 1
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 29,480 1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 29,480 1
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۶:۳۳:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
قلع 295 592.50 3,880 11,090 14,367.50 8,480

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,316 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 164 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,830 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,650 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,070 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,410 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 13.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,285 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,195 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 26.61%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی