قلع

Tin
نرخ فعلی:: 35,727.5 2.2
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 35,727.5 2.2
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 35,727.5 2.2
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
روی 3,064.5 ۲۰:۵۷:۵۴ 29 0.95% 3,090.5 3,063.25 3,090 14.5 3,112.5 3,112.5
سرب 2,165 ۲۰:۵۸:۵۵ 1.5 0.07% 2,286.25 2,160.5 2,166 62 2,166.5 2,305.75
مس 9,254.75 ۲۰:۵۸:۵۵ 95.75 1.03% 9,534.25 9,244 9,343.25 107.25 9,356.75 9,687.5
نیکل 18,500 ۲۰:۵۷:۵۴ 392.5 2.12% 19,720 18,455 18,877.5 978 19,425 20,410
آلومینیوم 2,931 ۲۰:۵۸:۵۵ 27.5 0.95% 2,945.75 2,869.5 2,904.25 84 2,957 2,957
مس 4.2467 ۲۰:۵۸:۵۵ 0.033 0.78% 4.3693 4.2315 4.2778 0.2467 4.2825 4.4298
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی