نیکل

Nickel
نرخ فعلی:: 20,202.5 0.17
بازار فلزات پایه / بازار جهانی

نرخ فعلی: : 20,202.5 0.17

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 20,202.5 0.17

واحد پولی : دلار

کشور : بریتانیا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد نیکل

۰۷:۵۸:۰۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیکل 35 292.50 595 2,217.50 3,820 9,242.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,161 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,952 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 250.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,531 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 671.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,194 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,008.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.25%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی