نیکل

Nickel
نرخ فعلی:: 18,322.5 0.03
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 18,322.5 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 18,322.5 0.03
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۶:۵۵:۳۰

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیکل 5 375 987.50 700 5,615 3,037.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,090 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 232.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,767 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 555.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,026 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,296.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,423 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 899.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.16%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی