نیکل

Nickel
نرخ فعلی:: 17,962.5 2.81
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 17,962.5 2.81
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17,962.5 2.81
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۹:۰۹:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
نیکل 505 22.50 315 317.50 5,125 2,792.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,128 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 165.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,808 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 154.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,063 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 899.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17,430 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 532.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی