نیکل

Nickel
نرخ فعلی:: 19,370 1.73
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 19,370 1.73
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 19,370 1.73
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
روی 2,971.75 ۱۹:۱۸:۱۴ 38 1.28% 3,013.25 2,955 3,009 19.75 3,009.75 3,009.75
سرب 2,352.5 ۱۹:۱۸:۱۴ 14 0.60% 2,370.25 2,344.25 2,370.25 42.5 2,387.75 2,387.75
مس 9,785.5 ۱۹:۱۸:۱۴ 66.5 0.68% 9,914.25 9,663.25 9,836 368.5 9,852 9,852
آلومینیوم 2,493 ۱۹:۱۸:۱۴ 10.25 0.41% 2,524.25 2,481.5 2,508.5 22 2,507.25 2,558.5
مس 4.5735 ۱۹:۱۸:۱۳ 0.0205 0.45% 4.6232 4.5085 4.592 0.5735 4.594 4.594
قلع 34,365 ۱۹:۱۳:۱۷ 367.5 1.07% 34,925 34,362.5 34,682.5 1,876 34,732.5 34,732.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی