مس

Copper
نرخ فعلی:: 9,751 0.39
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 9,751 0.39
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 9,751 0.39
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی