مس

Copper
نرخ فعلی:: 8,006 0.31
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 8,006 0.31
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 8,006 0.31
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی