مس

Copper
نرخ فعلی:: 9,737.25 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 9,737.25 -
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 9,737.25 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد مس

۰۱:۰۸:۲۱
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مس - 468.75 437 341.50 2,861.50 3,552

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,816 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,542 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 195.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,457 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 280.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,597 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 140.25 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی