مس

Copper
نرخ فعلی:: 7,992.75 0
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 7,992.75 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 7,992.75 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ بهمن

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مس - 48 164 1,560.50 2,244.75 900.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,998 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,973 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,560 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 432.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,081 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 911.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.88%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی