مس

Copper
نرخ فعلی:: 7,992.75 0
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 7,992.75 0
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 7,992.75 0
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

اخبار

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی