مس

Copper
نرخ فعلی:: 10,325.5 0.67
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 10,325.5 0.67
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 10,325.5 0.67
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
روی 2,952.75 ۱۸:۴۷:۵۵ 39 1.32% 3,034.5 2,883.5 2,996.5 56.75 2,991.75 3,025.25
سرب 2,162.75 ۱۸:۴۷:۵۵ 55.25 2.55% 2,244.5 2,123 2,214.5 63.75 2,218 2,227.75
نیکل 17,537.5 ۱۸:۴۷:۵۵ 175 1% 18,165 17,077.5 17,737.5 615.5 17,712.5 18,060
آلومینیوم 2,475 ۱۸:۴۷:۵۵ 54.75 2.21% 2,581.5 2,409 2,537.5 76 2,529.75 2,534.75
مس 4.686 ۱۸:۴۷:۵۴ 0.0235 0.50% 4.822 4.612 4.71 0.686 4.7488 4.7488
قلع 29,472.5 ۱۸:۴۷:۵۵ 302.5 1.03% 30,012.5 28,995 29,685 1,642.5 29,775 30,072.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی