مس

Copper
نرخ فعلی:: 7,315.75 0.1
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 7,315.75 0.1
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 7,315.75 0.1
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
روی 2,750.5 ۲۰:۴۳:۳۵ 0.75 0.03% 2,774.5 2,734.5 2,757.5 115.5 2,799.25 2,799.25
سرب 2,028.75 ۲۰:۴۲:۳۹ 9.25 0.46% 2,048.25 2,015.75 2,020.5 150.75 2,027.75 2,027.75
نیکل 16,075 ۲۰:۴۲:۳۹ 175 1.09% 16,297.5 15,950 16,262.5 335 16,250 16,250
آلومینیوم 1,969.75 ۲۰:۴۱:۱۱ 16.75 0.85% 1,997.75 1,968.25 1,988.25 59.75 1,987.75 1,989.75
مس 3.3072 ۲۰:۴۲:۳۸ 0.004 0.12% 3.3302 3.2797 3.3022 0.3072 3.3032 3.3032
قلع 18,742.5 ۲۰:۴۲:۳۹ 55 0.29% 18,757.5 18,647.5 18,697.5 408.5 18,732.5 19,037.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی