سرب

Lead
نرخ فعلی:: 2,414.5 0.92
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,414.5 0.92
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,414.5 0.92
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی