سرب

Lead
نرخ فعلی:: 2,388.75 0.57
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,388.75 0.57
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,388.75 0.57
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد سرب

۰۹:۱۲:۴۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سرب 13.50 189 205 332.25 633 392.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,245 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 143.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,196 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 192.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,263 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 125.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,233 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 155.75 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.97%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی