سرب

Lead
نرخ فعلی:: 2,155.75 0.06
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,155.75 0.06
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2,155.75 0.06
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۶:۰۶:۵۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
سرب 1.25 62.25 121.50 208.75 554 209.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,192 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,128 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,045 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 110.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,042 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 113.75 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.57%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی