سنگ آهن 62% Fe CFR (بازار آمریکا)

Iron Ore 62% Fe CFR
نرخ فعلی:: 123.19 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 123.19 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 123.19 -
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی