مس High Grade (بازار آمریکا)

High Grade Copper
نرخ فعلی:: 4.606 1.7
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 4.606 1.7
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 4.606 1.7
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

مس High Grade (بازار آمریکا) در روز جاری

۰۱:۵۷:۲۵
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
4.606 01:57:25 0.097 2.11% 0.0785 1.70% 0.0785 1.70% 0.1255 0.394
4.703 01:56:21 0.097 2.11% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.606 01:55:25 0.0505 1.10% 0.0785 1.70% 0.0785 1.70% 0.1255 0.394
4.6565 01:54:26 0.0465 1% 0.028 0.60% 0.028 0.60% 0.075 0.3435
4.703 01:53:21 0.097 2.11% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.606 01:51:30 0.097 2.11% 0.0785 1.70% 0.0785 1.70% 0.1255 0.394
4.703 01:49:26 0.097 2.11% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.606 01:48:28 0.097 2.11% 0.0785 1.70% 0.0785 1.70% 0.1255 0.394
4.703 00:56:20 0.019 0.41% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.684 00:55:22 0.019 0.41% 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% 0.0475 0.316
4.703 00:54:19 0.019 0.41% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.684 00:53:18 0.019 0.41% 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% 0.0475 0.316
4.703 00:52:20 0.017 0.36% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.686 00:51:23 0.017 0.36% 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0455 0.314
4.703 00:50:22 0.0205 0.44% 0.0185 0.39% 0.0185 0.39% 0.0285 0.297
4.6825 00:47:18 0.0015 0.03% 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.049 0.3175
4.684 00:46:20 0.0015 0.03% 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% 0.0475 0.316
4.6825 00:45:22 0.0045 0.10% 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.049 0.3175
4.678 00:44:18 0.0045 0.10% 0.0065 0.14% 0.0065 0.14% 0.0535 0.322
4.6825 00:40:23 0.0015 0.03% 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.049 0.3175
4.684 00:39:21 0.0015 0.03% 0.0005 0.01% 0.0005 0.01% 0.0475 0.316
4.6825 00:32:22 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.049 0.3175
4.6845 00:29:22 0.002 0.04% - - - - 0.047 0.3155
4.6825 00:28:22 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.002 0.04% 0.049 0.3175
4.6845 00:26:20 0.0015 0.03% - - - - 0.047 0.3155
4.686 00:25:25 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0455 0.314
4.6845 00:24:22 0.0015 0.03% - - - - 0.047 0.3155
4.686 00:23:21 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0455 0.314
4.6845 00:22:24 0.0015 0.03% - - - - 0.047 0.3155
4.686 00:20:24 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0015 0.03% 0.0455 0.314
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی