بازار آمریکا / مس (High Grade)

High Grade Copper
نرخ فعلی:: 4.6545 1.11
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 4.6545 1.11
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 4.6545 1.11
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی