مس High Grade (بازار آمریکا)

High Grade Copper
نرخ فعلی:: 4.606 1.7
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 4.606 1.7
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 4.606 1.7
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد مس High Grade (بازار آمریکا)

۰۴:۰۰:۴۰
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مس High Grade (بازار آمریکا) 0.0815 0.1150 0.4810 0.3965 1.4635 1.8280

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.606 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.606 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.606 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.606 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.15%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی