مس (های گرید)

High Grade Copper
نرخ فعلی:: 4.267 0.26
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

نرخ فعلی: : 4.267 0.26

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 4.267 0.26

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات مس (های گرید)

در حال حاضر قیمت مس (های گرید) چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر مس (های گرید)
4.267 دلار
می باشد

قیمت مس (های گرید) روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت مس (های گرید) روز گذشته برابر با
4.27 دلار
بود

قیمت مس (های گرید) نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت مس (های گرید) نسبت به روز گذشته
0.003 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت مس (های گرید) در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای مس (های گرید) برابر با 4.2775 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای مس (های گرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.286 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای مس (های گرید) به ثبت رسید چقدر بوده است؟

4.267 دلار

قیمت مس (های گرید) نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مس (های گرید) در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 4.346 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.81 درصدی یا 0.079 دلار مس (های گرید) نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت مس (های گرید) نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مس (های گرید)   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 4.343 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.74  درصدی یا 0.076 دلار مس (های گرید) نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت مس (های گرید) نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مس (های گرید) در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 4.33 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.45 درصدی یا 0.063 دلار مس (های گرید) نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت مس (های گرید) نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مس (های گرید) در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 4.529 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.78 درصدی یا 0.262 دلار مس (های گرید) نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت مس (های گرید) نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر مس (های گرید) در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 3.529 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 20.91 درصدی یا 0.738 دلار مس (های گرید) نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت مس (های گرید) تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای مس (های گرید) برابر است با 4.7885 دلار که در تاریخ سه شنبه 21 اردیبهشت 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به مس (های گرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.52417 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید مس (های گرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به مس (های گرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.74 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در مس (های گرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به مس (های گرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.45 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در مس (های گرید) چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به مس (های گرید) تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.78 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در مس (های گرید) چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به مس (های گرید)، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 20.91 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.64  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)، 1.74 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)، 1.74 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)،  1.74 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 23.26 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)،  1.74 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 13.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)،  1.74 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 27.08 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)،  1.74 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در مس (های گرید) نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 22.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت مس (های گرید)،  1.74 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات مس (های گرید)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی