مس High Grade (بازار آمریکا)

High Grade Copper
نرخ فعلی:: 4.562 4
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 4.562 4
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 4.562 4
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه مس High Grade (بازار آمریکا)

۱۹:۳۱:۳۲
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
4.6845 4.6060 4.7460 4.7440 0.0565 1.21% 2021/10/20 1400/07/28
4.7115 4.6210 4.8115 4.6875 0.019 0.41% 2021/10/19 1400/07/27
4.6615 4.64 4.8160 4.7065 0.023 0.49% 2021/10/18 1400/07/26
4.7280 4.72 4.7295 4.7295 0.002 0.04% 2021/10/16 1400/07/24
4.5435 4.5435 4.7750 4.7315 0.17 3.73% 2021/10/15 1400/07/23
4.3190 4.2745 4.5245 4.4910 0.1695 3.92% 2021/10/13 1400/07/21
4.3470 4.2865 4.39 4.3215 0.0265 0.61% 2021/10/12 1400/07/20
4.2540 4.2540 4.3825 4.3480 0.0725 1.7% 2021/10/11 1400/07/19
4.2760 4.2740 4.2805 4.2755 - - 2021/10/09 1400/07/17
4.2540 4.2145 4.2985 4.2755 - - 2021/10/08 1400/07/16
4.1475 4.1265 4.2595 4.2550 - - 2021/10/07 1400/07/15
4.2140 4.1545 4.2415 4.1865 0.015 0.36% 2021/10/05 1400/07/13
4.2250 4.1460 4.2965 4.2330 0.087 2.1% 2021/10/04 1400/07/12
4.2010 4.1885 4.2055 4.1885 0.018 0.43% 2021/10/02 1400/07/10
4.1045 4.0610 4.2080 4.2065 0.101 2.46% 2021/10/01 1400/07/9
4.1760 4.0585 4.2065 4.1055 0.0655 1.6% 2021/09/30 1400/07/8
4.2490 4.1710 4.2540 4.1710 0.0775 1.86% 2021/09/29 1400/07/7

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی