مس (های گرید)

High Grade Copper
نرخ فعلی:: 4.2715 0.46
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

نرخ فعلی: : 4.2715 0.46

واحد حجمی : پوند

نرخ فعلی: : 4.2715 0.46

واحد پولی : دلار

کشور : ایالات متحده آمریکا

شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا

واحد حجمی : پوند

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه مس (های گرید)

نمودار کندل‌استیک مس (های گرید) در روز جاری

نمودار نوسانات مس (های گرید) در روز جاری

مقایسه روند قیمت مس (های گرید) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه مس (های گرید)

اندیکاتورهای مس (های گرید)