مس

Copper
نرخ فعلی:: 4.125 2.77
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 4.125 2.77
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 4.125 2.77
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۱:۳۱:۵۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
مس 0.1143 0.1852 0.0195 0.0225 1.0848 1.2760

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.125 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.13%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی