مس

Copper
نرخ فعلی:: 4.1305 2.63
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 4.1305 2.63
واحد حجمی : پوند
نرخ فعلی: : 4.1305 2.63
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : پوند
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
روی 3,013.25 ۲۲:۳۰:۴۷ 54.25 1.80% 3,080.75 3,010.75 3,070 20.75 3,075 3,111.5
سرب 2,152.25 ۲۲:۳۰:۴۷ 31.5 1.46% 2,286.25 2,150.5 2,186.5 115.75 2,234.75 2,311.5
مس 9,012.5 ۲۲:۳۰:۴۷ 251.75 2.79% 9,534.25 8,978.75 9,238.5 394.5 9,606.5 9,687.5
نیکل 18,952.5 ۲۲:۳۰:۴۷ 437.5 2.31% 19,720 18,767.5 19,422.5 563.5 19,935 20,410
آلومینیوم 2,862 ۲۹ شهریور 10.5 0.37% 2,890 2,834 2,872 86 2,893.5 2,925.25
قلع 33,967.5 ۲۱:۴۶:۳۹ 255 0.75% 34,315 33,377.5 34,040 584.5 34,222.5 34,222.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی