آلومینیوم

Aluminium
نرخ فعلی:: 1,998.25 1.14
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 1,998.25 1.14
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 1,998.25 1.14
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۷ آذر

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آلومینیوم 22.50 11 187.75 459.75 240.50 97

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,977 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,929 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,844 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,757 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 241.25 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.73%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی