آلومینیوم

Aluminium
نرخ فعلی:: 3,172.5 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 3,172.5 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 3,172.5 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد آلومینیوم

۲۳ مهر
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آلومینیوم - 211.50 282 852 1,309 1,139.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,981 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 191.5 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,934 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 238.5 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,737 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 435.5 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,603 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 569.5 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.88%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی