آلومینیوم

Aluminium
نرخ فعلی:: 2,872.5 -
بازار فلزات پایه / بازار جهانی
نرخ فعلی: : 2,872.5 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 2,872.5 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار جهانی
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار داخلی

عملکرد ۰۶:۳۶:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
آلومینیوم - 52.75 329.25 596.25 1,077 842.50

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,855 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 17.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,761 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 111.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,592 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 280.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,493 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 379.5 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.22%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی