بازار آمریکا / آلومینیوم

Aluminum
نرخ فعلی:: 2,981.75 3.22
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 2,981.75 3.22
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 2,981.75 3.22
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۰۶:۲۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
2,981.75 01:06:27 0.25 0.01% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,982 01:04:24 0.25 0.01% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,981.75 01:03:24 0.25 0.01% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,982 01:01:34 0.25 0.01% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,981.75 01:00:36 0.25 0.01% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,982 00:58:18 0.25 0.01% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,981.75 00:57:21 0.25 0.01% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,982 00:56:21 0.25 0.01% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,981.75 00:54:20 0.25 0.01% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,982 20:43:18 2 0.07% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,984 20:42:17 2 0.07% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,982 20:41:19 2 0.07% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,984 20:39:19 2 0.07% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,982 20:36:22 2 0.07% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,984 20:35:20 2 0.07% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,982 20:33:19 2 0.07% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,984 20:31:25 2 0.07% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,982 20:28:21 2 0.07% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,984 20:27:17 2 0.07% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,982 20:26:19 2 0.07% 93.25 3.23% 93.25 3.23% 68.25 86
2,984 19:57:16 2.25 0.08% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,981.75 19:56:21 2.25 0.08% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,984 19:55:20 2.25 0.08% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,981.75 19:54:20 2.25 0.08% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,984 19:51:24 2.25 0.08% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,981.75 19:50:26 2.25 0.08% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,984 19:49:21 2.25 0.08% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,981.75 19:46:23 2.25 0.08% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
2,984 19:45:20 2.25 0.08% 95.25 3.30% 95.25 3.30% 70.25 88
2,981.75 19:28:18 8.75 0.29% 93 3.22% 93 3.22% 68 85.75
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی