بازار آمریکا / آلومینیوم

Aluminum
نرخ فعلی:: 2,981.75 3.22
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 2,981.75 3.22
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 2,981.75 3.22
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی