آلومینیوم (بازار آمریکا)

Aluminum
نرخ فعلی:: 3,180 -
بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
نرخ فعلی: : 3,180 -
واحد حجمی : تن
نرخ فعلی: : 3,180 -
واحد پولی : دلار
کشور : بریتانیا
شاخه : بازار فلزات پایه / بازار آمریکا
واحد حجمی : تن
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه آلومینیوم (بازار آمریکا)

۲۴ مهر
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
3,180 3,180 3,185.50 3,180 5.5 0.17% 2021/10/16 1400/07/24
3,137.75 3,137.75 3,210.25 3,185.50 45.75 1.46% 2021/10/15 1400/07/23
3,097.50 3,060.25 3,141.25 3,080.75 2.75 0.09% 2021/10/13 1400/07/21
3,100.25 3,080.50 3,142 3,083.50 3 0.1% 2021/10/12 1400/07/20
2,996.50 2,996.50 3,105.75 3,080.50 80.5 2.68% 2021/10/11 1400/07/19
3,000 3,000 3,000 3,000 - - 2021/10/09 1400/07/17
2,979.75 2,952.50 3,002.25 2,993.75 - - 2021/10/08 1400/07/16
2,930.75 2,930.75 2,988.75 2,980.25 - - 2021/10/07 1400/07/15
2,955.25 2,910 2,955.25 2,932.75 18.25 0.62% 2021/10/06 1400/07/14
2,946.50 2,928.50 2,960 2,951 5 0.17% 2021/10/05 1400/07/13
2,896.75 2,891 2,961.75 2,949.25 58.25 2.01% 2021/10/04 1400/07/12
2,891 2,891 2,899 2,891 8 0.28% 2021/10/02 1400/07/10
2,887 2,874.25 2,917.50 2,899 16.25 0.56% 2021/10/01 1400/07/9
2,942 2,863.25 2,942 2,882.75 58.5 2.03% 2021/09/30 1400/07/8
2,968.50 2,933.75 2,969.50 2,941.25 25.75 0.88% 2021/09/29 1400/07/7
2,920.75 2,917.50 2,974.25 2,967 49.5 1.7% 2021/09/28 1400/07/6
2,952.25 2,952.25 2,954.50 2,952.25 - - 2021/09/25 1400/07/3
2,981.75 2,934.75 2,985 2,954.50 27.5 0.93% 2021/09/24 1400/07/2
2,970.25 2,968.50 2,997 2,982 27.5 0.93% 2021/09/23 1400/07/1

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی