BankMuscat Muscat

BankMuscat Muscat
نرخ فعلی:: 0.898 -
صندوق های سرمایه گذاری عمان
نرخ فعلی: : 0.898 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.898 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری عمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۸ شهریور

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BankMuscat Muscat - - - - - -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.102 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.102 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.102 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.102 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.36%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی