BankMuscat Muscat

BankMuscat Muscat
نرخ فعلی:: 0.898 -
صندوق های سرمایه گذاری عمان
نرخ فعلی: : 0.898 -
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.898 -
واحد پولی : دلار
کشور : -
شاخه : صندوق های سرمایه گذاری عمان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
Ahli Bank Al Hilal MENA 0.76 ۲۸ شهریور - - 0.76 0.76 0 0.24 0.76 0.76
BankMuscat Money Market OMR 1.217 ۲۸ شهریور - - 1.217 1.217 0 0.217 1.217 1.217
BankMuscat Oryx 2.447 ۲۸ شهریور - - 2.447 2.447 0 0.447 2.447 2.447
Fincorp Al Amal 1.16 ۲۸ شهریور - - 1.16 1.16 0 0.16 1.16 1.16
Gulf Baader The First Mazoon 1.154 ۲۸ شهریور - - 1.154 1.154 0 0.154 1.154 1.154
Majan Capital JIA 1.286 ۲۸ شهریور - - 1.286 1.286 0 0.286 1.286 1.286
NIFCO Al-Kawthar 0.98 ۲۸ شهریور - - 0.98 0.98 0 0.02 0.98 0.98
United GCC 1.37 ۲۲:۳۵:۳۷ 0.01 0.73% 1.37 1.37 1.37 0.37 1.38 1.38
Vision Al Khair GCC 1.099 ۲۸ شهریور - - 1.099 1.099 0 0.099 1.099 1.099
Vision Emerging GCC 0.959 ۲۸ شهریور - - 0.959 0.959 0 0.041 0.959 0.959
Vision Emerging Oman 0.963 ۲۸ شهریور - - 0.963 0.963 0 0.037 0.963 0.963
Vision Real Economy GCC 1.166 ۲۸ شهریور - - 1.166 1.166 0 0.166 1.166 1.166
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی