شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BankInvest Optima 55 Akk. KL

BankInvest Optima 55 Akk. KL
نرخ فعلی 161.17 0
صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
نرخ فعلی: 161.17 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 161.17 0
واحد پولی: کرون دانمارک
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۵ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BankInvest Optima 55 Akk. KL - 1.79 0.2700 10.44 0.5500 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 160 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.17 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 161 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 158 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.17 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 156 کرون دانمارک
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.17 کرون دانمارک
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.31%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی