BankInvest Korte Danske Obligationer

BankInvest Korte Danske Obligationer
نرخ فعلی:: 89.08 0.04
صندوق های معاملاتی دانمارک

نرخ فعلی: : 89.08 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 89.08 0.04

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : صندوق های معاملاتی دانمارک

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات BankInvest Korte Danske Obligationer

در حال حاضر قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر BankInvest Korte Danske Obligationer
89.08 دلار
می باشد

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer روز گذشته برابر با
89.12 دلار
بود

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به روز گذشته
0.04 دلار کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای BankInvest Korte Danske Obligationer برابر با 89.06 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای BankInvest Korte Danske Obligationer به ثبت رسید چقدر بوده است؟

89.08 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای BankInvest Korte Danske Obligationer به ثبت رسید چقدر بوده است؟

89.06 دلار

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BankInvest Korte Danske Obligationer در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ جمعه 5 آذر 1400  با رقم 89.1 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.02 درصدی یا 0.02 دلار BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BankInvest Korte Danske Obligationer   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 88.94 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.15  درصدی یا 0.14 دلار BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BankInvest Korte Danske Obligationer در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 89.12 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.04 دلار BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BankInvest Korte Danske Obligationer در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 89.12 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.04 دلار BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر BankInvest Korte Danske Obligationer در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 شهریور 1400  با رقم 89.12 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.04 درصدی یا 0.04 دلار BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای BankInvest Korte Danske Obligationer برابر است با 89.36 دلار که در تاریخ سه شنبه 20 مهر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به BankInvest Korte Danske Obligationer تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.044903 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید BankInvest Korte Danske Obligationer چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به BankInvest Korte Danske Obligationer تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.15 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BankInvest Korte Danske Obligationer، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.04 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BankInvest Korte Danske Obligationer تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  0.04 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به BankInvest Korte Danske Obligationer، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.04 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.85  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer، 0.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer، 0.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 3.56 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer،  0.15 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 5.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.59 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 37.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در BankInvest Korte Danske Obligationer نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 11.15 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت BankInvest Korte Danske Obligationer،  0.15 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات BankInvest Korte Danske Obligationer

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی