شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BankInvest Globale Indeksobligationer

BankInvest Globale Indeksobligationer
نرخ فعلی 105.7 0
صندوق های معاملاتی دانمارک
نرخ فعلی: 105.7 0
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 105.7 0
واحد پولی: -
کشور : دانمارک
شاخه: صندوق های معاملاتی دانمارک
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۱۷ مرداد

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BankInvest Globale Indeksobligationer - 0.0500 0.6500 6.25 7.80 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 106
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 105
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 105
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 105
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.7
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.67%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی